Poľnohospodárske družstvo podielníkov v likvidácii